Prima pagină Etichete
Etichete: Evanghelie
Document

Saxum, în Țara Sfântă

Sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer, Întemeietorul Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu), și-a dorit mereu în timpul vieții sale să viziteze Țara Sfântă, ca să urmeze, și în acest aspect, pașii lui Isus Cristos. Álvaro del Portillo și-a amintit de acest fapt astfel: „El și-a dorit [...]
Etichete: Credinţă, Studiu, Evanghelie, Isus Cristos, Pelerinaj, Pământul Sfânt, Ierusalim
Video

Cum se pregătește ieslea?

Ne apropiem de Crăciun și multe familii pregătesc ieslea pentru a comemora venirea Fiului lui Dumnezeu. În acest videoclip, vă prezentăm figurinele necesare pentru iesle, comentate cu textele Evangheliei care relatează cum a fost Nașterea Pruncului Isus: Crăciun fericit!
Etichete: Iubire, Evanghelie, Familie, Crăciun, Betleem
Document

Acesta citeşte viaţa lui Isus Cristos

Bine-ar fi ca purtarea şi vorbirea ta să-i poată face pe toţi cei care te văd sau te aud, să spună: acesta citeşte viaţa lui Isus Cristos. (Sf. Josemaría în cartea Drum, 2).
Etichete: Apostolat, scrieri ale fondatorului, Evanghelie
Document

Exortația apostolică postsinodală „Verbum Domini”

Desigur, nu este o întâmplare că marile spiritualități care au marcat istoria Bisericii au apărut dintr-o referință explicită la Scriptură. Mă gândesc, de exemplu, la Sfântul Anton, abate, mișcat de ascultarea cuvintelor lui Cristos: Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ceea ce ai și [...]
Etichete: Biserică, Benedict al XVI-lea, Evanghelie
Document

Înălţarea

Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate [...]
Etichete: Apostolat, Evanghelie, Isus Cristos
Document

Învierea

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!" Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut [...]
Etichete: Bucurie, Evanghelie, Isus Cristos
Document

Moartea pe Cruce

Purtându-şi singur crucea, a ieşit spre locul numit "al Craniului", care în ebraică este numit "Golgota", unde l-au răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc. Pilat a scris şi o inscripţie şi a [...]
Etichete: Cruce, A contempla, Căință, Evanghelie, Isus Cristos, Mortificare
Document

Diavolul mut

Întorcându-se la discipoli, a văzut o mare mulţime în jurul lor şi cărturari care discutau cu ei. Îndată ce mulţimea l-a văzut, a rămas uimită şi a alergat să-l întâmpine. Iar el i-a întrebat: "Despre ce discutaţi cu ei?" Atunci, unul din mulţime i-a răspuns: [...]
Etichete: Defecte, Evanghelie, Sinceritate
Document

Parabola semănătorului

Pe când îl însoţea o mulţime mare şi veneau la el din fiecare cetate, le-a vorbit printr-o parabolă: "Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. În timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului, dar a fost călcată în picioare şi păsările cerului au [...]
Etichete: Defecte, Evanghelie, Luptă ascetică
Document

Fericirile

Văzând mulţimile, [Isus] s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: "Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei care plâng, (...) (Mt 5, 1-4). Acum [...]
Etichete: Evanghelie, Isus Cristos, Viziune supranaturală