Prima pagină Etichete
Etichete: Isus Cristos
în: Sfântul Josemaría Escrivá [vedeți eticheta tuturor secțiunilor]
Document

Al patrulea mister de lumină. Schimbarea la faţă a Domnului

Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor: chipul său ardea ca soarele şi hainele sale au devenit albe ca lumina (Mt 17, 2). Isuse, să te văd, să vorbesc cu tine! Rămâi aşa, ca să te contemplu, cufundat în imensitatea frumuseţii tale, fără a mai întrerupe, [...]
Etichete: A contempla, Isus Cristos
Document

Preasfânta Inimă a lui Isus

Isuse al meu dă-ne o inimă pe măsura celei ale Tale! Isus este prietenul tău. – Este Prietenul. – Cu inimă de carne, ca a ta. – Cu ochi, privind plini de iubire, care au plâns pentru Lazăr... Şi tot atât ca pe Lazăr te iubeşte [...]
Etichete: Iubirea lui Dumnezeu, Isus Cristos
Document

Înălţarea

Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate [...]
Etichete: Apostolat, Evanghelie, Isus Cristos
Document

Învierea

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!" Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut [...]
Etichete: Bucurie, Evanghelie, Isus Cristos
Document

Moartea pe Cruce

Purtându-şi singur crucea, a ieşit spre locul numit "al Craniului", care în ebraică este numit "Golgota", unde l-au răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc. Pilat a scris şi o inscripţie şi a [...]
Etichete: Cruce, A contempla, Căință, Evanghelie, Isus Cristos, Mortificare
Document

Rugăciunea lui Isus

În acele zile Isus s-a urcat pe munte ca să se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune. Când a venit ziua, a chemat la sine pe discipolii săi şi a ales dintre ei doisprezece, cărora le-a dat numele de Apostoli (Lc 6, 12-13). „Este [...]
Etichete: Rugăciune, Isus Cristos
Document

Fericirile

Văzând mulţimile, [Isus] s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: "Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei care plâng, (...) (Mt 5, 1-4). Acum [...]
Etichete: Evanghelie, Isus Cristos, Viziune supranaturală
Document

Ispitele din pustiu

„Un episod plin de mister, pe care omul încearcă în zadar să-l înţeleagă – Dumnezeu care se supune ispitei, care lasă să acţioneze Cel Rău – dar care poate fi meditat cerând Domnului ca să ne facă să înţelegem învăţătura care este conţinută în ea. Isus [...]
Etichete: Evanghelie, Isus Cristos, Luptă ascetică
Document

Naşterea lui Isus (Crăciunul)

Este Crăciunul. Se întorc în mintea noastră faptele şi împrejurările care alcătuiesc cadrul naşterii Fiului lui Dumnezeu, şi privirea noastră se opreşte asupra grotei din Betleem. Este Isus care trece, 22 Lux fulgebit super nos, quia natus est nobis Dominus (Is IX, 2): astăzi va străluci lumina [...]
Etichete: Smerenie, Isus Cristos, Sfânta Familie, Crăciun
Document

Vinerea Sfântă

Sacrificiu! Sacrificiu! —Este adevărat că a-L urma pe Isus Cristos (şi chiar El a spus-o), înseamnă a-şi purta crucea. Dar nu-mi place să aud sufletele care s-au îndrăgostit de Domnul Nostru vorbind atâta de cruce şi de renunţări: când există Iubire, sacrificiul este bucuros, chiar [...]
Etichete: Cruce, Isus Cristos, Săptămâna Mare, Mortificare