Prima pagină Etichete
Etichete: Isus Cristos
Document

Să-L imiți pe Isus Cristos

Datoria ta: să-L imiți pe Isus Cristos și să-L faci cunoscut prin purtarea ta. Să nu uiți că El a luat firea noastră pentru a-i aduce pe toți oamenii la viața divină și, astfel, unindu-ne cu El, putem trăi în viața noastră individuală și socială, [...]
Etichete: scrieri ale fondatorului, Isus Cristos, Viziune supranaturală
Document

Bucuria, optimismul supranatural şi omenesc sunt compatibile cu oboseală fizică

Bucuria, optimismul supranatural şi omenesc sunt compatibile cu oboseală fizică, cu durerea, cu lacrimile – doar avem o inimă –, cu dificultăţile ce se pot ivi în viaţa noastră interioară sau în muncă noastră apostolică. El care este perfectus Deus, perfectus Homo – Dumnezeu perfect [...]
Etichete: Bucurie, dificultăți, Durere, scrieri ale fondatorului, Isus Cristos, Optimism
Document

Să înece răul în abundenţa binelui

Obligaţia creştinului: să înece răul în abundenţa binelui. Nu este vorba de a face expediţii negative nici de a fi anti la orice ar fi. Din contra: e vorba să trăieşti din afirmaţii, a fi plini de optimism, de tinereţe, de bucurie şi de pace; [...]
Etichete: Tinereţe, Credinţă, Bucurie, scrieri ale fondatorului, Isus Cristos, Optimism, Pace
Document

Divinizarea transformă tot omul

Cristos trăieşte în creştin. Credinţa ne spune că omul, în starea de har, este divinizat. Noi nu suntem îngeri; suntem bărbaţi şi femei, fiinţe de carne şi oase, cu o inimă şi pasiuni, cu tristeţi şi bucurii. Dar divinizarea transformă tot omul, ca o anticipare [...]
Etichete: scrieri ale fondatorului, Isus Cristos, Înviere
Document

Cristos trăiește

Timpul pascal este plin de bucurie, de o bucurie care nu este limitată la această epocă a anului liturgic, dar este prezentă în orice moment în sufletul creştinului. Pentru că Isus Cristos trăieşte: Cristos nu este un om al trecutului, care a trăit un timp [...]
Etichete: scrieri ale fondatorului, Isus Cristos, Înviere
Video

Pruncul Isus

Sfântul Josemaría, la Roma în Crăciunul din anul 1972, cu pruncul Isus în brațe, împreună cu unii credincioși Opus Dei.
Etichete: Isus Cristos, Sfânta Familie, Crăciun
Video

Sacramentul Penitenței

Dumnezeu Creatorul este o minunăție care scoate totul din nimic; Dumnezeu Mântuitorul ne umple de dragoste și recunoștință. Dar un Dumnezeu care iartă... doar voi, mame și tați știți să iertați; tații afișând o față un pic așa...eh? însă aproape întotdeauna având o inimă mai [...]
Etichete: Iubirea lui Dumnezeu, Spovadă sacramentală, Căință, Isus Cristos, penitență, iertare
Document

Al patrulea mister de lumină. Schimbarea la faţă a Domnului

Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor: chipul său ardea ca soarele şi hainele sale au devenit albe ca lumina (Mt 17, 2). Isuse, să te văd, să vorbesc cu tine! Rămâi aşa, ca să te contemplu, cufundat în imensitatea frumuseţii tale, fără a mai întrerupe, [...]
Etichete: A contempla, Isus Cristos
Document

Preasfânta Inimă a lui Isus

Isuse al meu dă-ne o inimă pe măsura celei ale Tale! Isus este prietenul tău. – Este Prietenul. – Cu inimă de carne, ca a ta. – Cu ochi, privind plini de iubire, care au plâns pentru Lazăr... Şi tot atât ca pe Lazăr te iubeşte [...]
Etichete: Iubirea lui Dumnezeu, Isus Cristos
Document

Înălţarea

Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate [...]
Etichete: Apostolat, Evanghelie, Isus Cristos