Prima pagină Etichete
Etichete: Isus Cristos
Document

Învierea

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!" Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut [...]
Etichete: Bucurie, Evanghelie, Isus Cristos
Document

Moartea pe Cruce

Purtându-şi singur crucea, a ieşit spre locul numit "al Craniului", care în ebraică este numit "Golgota", unde l-au răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc. Pilat a scris şi o inscripţie şi a [...]
Etichete: Cruce, A contempla, Căință, Evanghelie, Isus Cristos, Mortificare
Document

Rugăciunea lui Isus

În acele zile Isus s-a urcat pe munte ca să se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune. Când a venit ziua, a chemat la sine pe discipolii săi şi a ales dintre ei doisprezece, cărora le-a dat numele de Apostoli (Lc 6, 12-13). „Este [...]
Etichete: Rugăciune, Isus Cristos
Document

Fericirile

Văzând mulţimile, [Isus] s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: "Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei care plâng, (...) (Mt 5, 1-4). Acum [...]
Etichete: Evanghelie, Isus Cristos, Viziune supranaturală
Document

Ispitele din pustiu

„Un episod plin de mister, pe care omul încearcă în zadar să-l înţeleagă – Dumnezeu care se supune ispitei, care lasă să acţioneze Cel Rău – dar care poate fi meditat cerând Domnului ca să ne facă să înţelegem învăţătura care este conţinută în ea. Isus [...]
Etichete: Evanghelie, Isus Cristos, Luptă ascetică
Document

Naşterea lui Isus (Crăciunul)

Este Crăciunul. Se întorc în mintea noastră faptele şi împrejurările care alcătuiesc cadrul naşterii Fiului lui Dumnezeu, şi privirea noastră se opreşte asupra grotei din Betleem. Este Isus care trece, 22 Lux fulgebit super nos, quia natus est nobis Dominus (Is IX, 2): astăzi va străluci lumina [...]
Etichete: Smerenie, Isus Cristos, Sfânta Familie, Crăciun
Document

Vinerea Sfântă

Sacrificiu! Sacrificiu! —Este adevărat că a-L urma pe Isus Cristos (şi chiar El a spus-o), înseamnă a-şi purta crucea. Dar nu-mi place să aud sufletele care s-au îndrăgostit de Domnul Nostru vorbind atâta de cruce şi de renunţări: când există Iubire, sacrificiul este bucuros, chiar [...]
Etichete: Cruce, Isus Cristos, Săptămâna Mare, Mortificare
Document

În sărbătoarea lui Cristos Rege

Este rege şi doreşte să domnească în inimile noastre de fii ai lui Dumnezeu. Dar să punem la o parte imaginea pe care o avem despre domniile pământului: Cristos nu domină nici nu încearcă să se impună, pentru că n-a venit pentru a fi slujit, [...]
Etichete: Apostolat, Isus Cristos, Slujire
Document

Adventul, timp de pregătire pentru Crăciun

Crăciunul. —Se cântă venite, venite, – să ne apropiem căci El s-a născut. Şi după ce am văzut cum Maria şi Iosif veghează Copilul, îmi permit să-ţi sugerez să-L priveşti din nou, să-L priveşti neobosit. Forja, 548 Caută unirea cu Dumnezeu şi umple-te de speranţă – virtute atât [...]
Etichete: Speranţă, Advent, Convertire, Isus Cristos, Sfânta Familie
Document

În casa din Nazaret

A plecat deci cu ei şi s-a întors la Nazaret şi era supus lor. Mama sa păstra toate aceste lucruri în inima ei. Şi Isus creştea în înţelepciune, vârstă şi har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor (Lc 2, 51-52). Isus, care creşte şi trăieşte [...]
Etichete: Isus Cristos, Viață obișnuită, Sfânta Familie, Sfântul Iosif