Sfântul Josemaría Escrivá. Fondatorul Opus Dei - Opus Dei: viața și mesajul fondatorului, Sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer. Mărturiile despre Opus Dei. O cale de sfințenie în muncă și în viață de zi cu zi http://www.ro.josemariaescriva.info/ <![CDATA[Ce înseamnă „Cred în Dumnezeu”?]]> Ce înseamnă „Cred în Dumnezeu”? Preasfânta Treime este misterul lui Dumnezeu însuși, taina centrală a credinței și a vieții creștine. Ce înseamnă în practică a zice Cred într-unul Dumnezeu Întreit? Cum se deosebesc și cum ne relaționăm cu fiecare dintre cele Trei Persoane dumnezeiești?

Afirmarea „Cred în Dumnezeu” este cea mai importantă: izvorul tuturor celoralte adevăruri despre om, despre lume și al întregii vieții a fiecărui om care crede în el (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 36. A crede în Dumnezeu înseamnă să credem în tot ceea ce ne-a revelat.

„Dumnezeu se revelează omului. Prin evenimente și cuvinte se revelează pe sine însuși” și în mod special s-a manifestat prin Cuvântul întrupat, Fiul său Isus Cristos, făcut Om ca să deschidă calea care duce la fericirea veșnică în Cer (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 6 și 9.

În practică a crede în Dumnezeu înseamnă pentru om a adera la Dumnezeu, încredințându-i-se lui și dându-și asentimentul la toate adevărurile revelate de el, pentru că Dumnezeu este adevărul.

Înseamnă a crede într-un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 27.

A contempla misterul

Este necesar să lăsăm ca aceste adevăruri ale credinței noastre să ne pătrundă în suflet, până ajunge să ne schimbe toată viața. Dumnezeu ne iubește: Omnipotentul, Atotputernicul, cel care a făcut cerul și pământul.
Dumnezeu se interesează până la cele mai mici amănunte ale ființelor sale: ale voastre și ale mele, și ne cheamă unul câte unul pe propriul nume. Această siguranță care ne dă credința face să ne uităm la ceea ce este în jurul nostru cu o lumină nouă, și chiar dacă totul este la fel, ne dam seama că este diferit, pentru că totul este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu.
Astfel viața noastră devine rugăciunea continuă, cu bună dispoziție și seninătate care nu se pierde niciodată, într-un act de mulțumire constant de-a lungul orelor (Este Isus care trece), 144.

Dumnezeu este unul singur și întreit. Un singur Dumnezeu și trei Persoane diferite: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Preasfânta Treime este misterul lui Dumnezeu însuși, taina centrală a credinței și a vieții creștine. Este izvorul tuturor altelor mistere ale credinței; este lumina care ne le luminează.

Numai Dumnezeu este, dintotdeauna și pentru totdeauna, cel care transcende lumea și istoria. El este care a făcut cerul și pământul. El este Dumnezeul fidel, mereu aproape de poporul său pentru a-l salva. El este sfântul prin excelență, «bogat în milostivire» (Ef 2, 4), mereu gata să ierte. Este ființa spirituală, transcendentă, atotputernică, veșnică, personală, perfectă. Este adevăr și iubire (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 40.

A contempla misterul

Dacă parcurgeți Sfintele Scripturi, veți descoperi peste tot că „plin este pământul” de prezența milostivirii divine”, se revarsă asupra fiilor săi, „super omnem carnem; ne înconjoară, ne precedă, se înmulţește”, și în mod constant „a fost confirmată”. Dumnezeu, îngrijindu-se de noi ca Tatăl iubitor, ne concepe în milostivirea sa: milostivirea „blândă, frumoasă ca un nor de ploaie”. Ce siguranță trebuie să ne dea mila Domnului! „Va striga către Mine, îl voi auzi, pentru că sunt milostiv”. Este o invitație, o promisiune care nu se va lăsa împlinită (Este Isus care trece), 7.

Pare că lumea îţi cade în spate, în jur nu se întrevede cale de ieşire. Imposibil, de această dată, de a învinge greutăţile. Atunci, te-ai întors să vezi că Dumnezeu este Tatăl tău?: atotputernic, infinit de înţelept, plin de milostivire. El nu poate să-ţi trimită nimic rău. Ceea ce te preocupă, în realitate îţi convine, chiar dacă ochii tăi de carne acum sunt orbi. Omnia in bonum! Doamne, încă o dată şi totdeauna să se împlinească Voinţa ta prea înţeleaptă! (Via Crucis), 9, 4.

Credinţa catolică aceasta este: să cinstim un singur Dumnezeu în Treime şi Treimea în Unitate, fără a confunda persoanele, fără a diviza substanţa: căci alta este persoana Tatălui, alta cea a Fiului, alta cea a Sfântului Duh; însă una este divinitatea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, egală slava lor, la fel de veşnică măreţia lor (Catehismului Bisericii Catolice), 266.

Nu mai este decât un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic și Fiul unic și Duhul Sfânt.

A contempla misterul

Inima are nevoie de a deosebi și a lăuda fiecare persoană divină. În așa fel încât i se pare o descoperire, ceea ce realizează sufletul în viața spirituală, ca aceea a unui bebeluș care deschide încetul cu încetul ochii lui către viața existentă. Se întreține iubitor cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt; și se supune ușor la activitatea Duhului Sfânt dătător de viață, care ne dăruiește fără merit darurile și virtuțile supranaturale! (Prietenii lui Dumnezeu), 306.

O datorie: a învăța să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. De găsit calea unei devoțiuni speciale către preasfânta Treime: cred în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul Sfânt; iubesc pe Dumnezeu Tatăl, iubesc pe Dumnezeu Fiul, iubesc pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Cred, sper în Preasfânta Treime și o iubesc.
– O asemenea devoțiune este utilă, ea este ca un exercițiu spiritual al sufletului, care se manifestă prin elanurile inimii, chiar dacă ele nu sunt totdeauna exprimate în cuvinte (Forja), 296.

A crede în Dumnezeu, Cel Unic, înseamnă: a-i cunoaşte măreţia şi
maiestatea; a trăi în aducere de mulţumire; a te încredinţa lui întot-
deauna, chiar şi în încercări; a recunoaşte unitatea şi adevărata dem-
nitate a tuturor oamenilor creaţi după chipul său; a folosi în mod corect lucrurile create de el (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 43.

A contempla misterul

Aceasta este marea îndrăzneală a credinței creștine: a proclama valoarea și demnitatea naturii umane, și a afirma că, datorită harului care ne înalță la o ordine supranaturală, am fost creați ca să realizăm demnitatea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Îndrăzneală ce-i drept incredibilă, dacă nu ar fi fost bazată pe decretul mântuitor al lui Dumnezeu Tatăl, și n-ar fi fost confirmată de Sângele lui Cristos și reafirmată și făcută posibilă de acțiunea constantă a Duhului Sfânt. (Este Isus care trece), 133.

Credinţa, dar gratuit al lui Dumnezeu, accesibilă celor care o cer
cu umilinţă, este virtutea supranaturală necesară pentru a fi mântuiţi.
Actul de credinţă este un act uman, adică un act al inteligenţei omului
care, sub impulsul voinţei mişcate de Dumnezeu, îşi dă în mod liber
propriul consimţământ la adevărul divin. În afară de aceasta, credinţa
este sigură deoarece este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu; este
activă „prin iubire” (Gal 5,6); este în creştere continuă, prin ascul-
tarea cuvântului lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Ea ne face să pre-
gustăm încă de acum bucuria cerească (Compendiul Catehismului Bisericii Catolice), 28.

Istoria nu este supusă forțelor oarbe ale naturii, nici nu este rezultatul unei întâmplări, ci este manifestarea milostivirilor lui Dumnezeu Tatăl. Gândurile lui Dumnezeu sunt deasupra gândurilor noastre, spune Scriptura, de aceea, a avea încredere în Domnul înseamnă a avea credință în ciuda a tot. Milostivirea lui Dumnezeu – care ne iubește pentru totdeauna – este în spatele tuturor întâmplărilor cu toate că uneori în mod ascuns pentru noi. Când creștinul trăiește în credință – credință care nu este doar cuvânt, ci adevărată rugăciune personală –, siguranța iubirii divine se manifestă în bucurie, în libertatea interioară. Aceste noduri care strâng uneori inima, aceste greutăți care apasă sufletul, se desfac și se dizolvă. Dacă Dumnezeu e cu noi, cine este împotriva noastră? Și zâmbetul vine curând pe buzele noastre. Un fiu al lui Dumnezeu, un creștin care trăiește viața în credință, poate suferi și plânge: poate avea motive pentru a se căi, dar nu pentru a fi trist (Las riquezas de la fe).

Citește Catehismul și Compendiul:

Catehismul Bisericii Catolice
Compendiul Catehismului Bisericii Catolice]]>
<![CDATA[Ce sfaturi daţi unei familii abia întemeiate?]]> În iulie 1974, la Colegiul Tabancura, am avut norocul să-l cunosc pe Monseniorul Josemaría Escrivá. I-am adresat o întrebare care mi-a marcat viaţa:

- Părinte, ce sfaturi daţi unei familii abia întemeiate care doreşte să ajungă la sfinţenie?

Parcă simt şi acum privirea lui plină de afecţiune şi de un zâmbet fericit cu care mi-a răspuns:

- Înainte de toate, să vă iubiţi mult, după legea lui Dumnezeu. Apoi, să nu vă fie teamă de viaţă, să iubiţi defectele celuilalt, care nu sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu; şi, în cele din urmă, tu să te străduieşti întotdeauna să fii bine îngrijită, pentru că tu nu îţi mai aparţii. Ţi-au spus-o deja alţii şi ştii şi tu foarte bine lucrul acesta: tu îi aparţii soţului tău şi el îţi aparţine ție. Nu lăsa să-ţi fie furat! Este un suflet care trebuie să meargă împreună cu tine în Cer; şi, în afară de asta, este un suflet care împreună cu tine trebuie să le ofere fiilor pe care Dumnezeu vi-i va trimite, spirit chilian – şi deci spirit creştin – mai mult decât daruri umane. Apoi, rugaţi-vă împreună! Nu mult, ci câte puţin în fiecare zi! Când vei uita tu, va fi el cel care-şi va aminti. Nu-i reproşa niciodată nimic şi nu-l înjosi!
Aceste cuvinte au lăsat o urmă profundă în sufletul meu şi îmi sunt de ajutor în lupta mea zilnică, când îl caut pe Cristos.]]>
<![CDATA[Studiul]]> Studentule, formează-te în spirit de pietate temeinică şi activă, evidenţiază-te în studiu, fii însufleţit de o statornică dorinţă de apostolat profesional. – Şi eu îţi promit, ţinând cont de această vigoare în formarea religioasă şi ştiinţifică, că repede vei ajunge departe.
Drum, 346

Te rogi, te mortifici, lucrezi la mii de opere de apostolat... dar nu studiezi. – Nu eşti de folos deci dacă nu te schimbi.
Studiul, orice formare profesională, este o îndatorire serioasă pentru noi.
Drum, 334

O oră de studiu pentru un apostol modern, este o oră de rugăciune.
Drum, 335

Calul tău de bătaie se cheamă studiul: îţi propui de o mie de ori să profiţi de timp, şi totuşi, orice te distrage. Câteodată, eşti obosiţi de tine însuţi, din pricina puţinei voinţei de care dai dovadă; deşi reîncepi din nou în fiecare zi.
Ai încercat să-ţi oferi studiul unor intenţii apostolice concrete?
Brazdă, 523

Când voinţa ta slăbeşte în faţa muncii obişnuite, repetă o dată mai mult această consideraţie: studiul şi munca este o parte esenţială a drumului meu. Discreditarea profesională – consecinţă a lenei – ar distruge sau ar face imposibilă munca mea de creştin. Pentru a-i atrage pe ceilalţi şi a-i ajuta, am nevoie (pentru că Dumnezeu o vrea), de ascendente pe care o dă prestigiul profesional.
—Să nu te îndoieşti: dacă-ti părăseşti munca, te îndepărtezi de planurile divine – şi îi îndepărtezi şi pe alţii o dată cu tine!
Brazdă, 781

Trebuie să studiezi… Dar aceasta nu este îndeajuns.
Ce se poate obţine de la cineva care se omoară pentru a-şi alimenta egoismul, sau de la acela ca nu urmăreşte alt obiectiv decât de a-şi asigura o viaţă liniştită peste câţiva ani? Trebuie să studiezi… pentru a câştiga lumea şi a o cuceri pentru Dumnezeu. Atunci, vom ridica nivelul efortului nostru şi vom veghea ca orice muncă îndeplinită să devină o întâlnire cu Domnul Nostru şi ca să servească de reazem celorlalţi – celor care vor urma drumul nostru…
–În felul acesta, studiul va deveni rugăciune.
Brazdă, 526

Trebuie să te convingi: apostolatul tău consistă în a răspândi bunătate, lumină, entuziasm, generozitate, spirit de sacrificiu, constanţă în muncă, profunzime în studiu, amploare în dăruirea de sine precum şi a fi la zi, a asculta în mod absolut, cu bucurie, Biserica, a trăi o milostenie perfectă…
—Nimeni nu dă ceea ce nu are.
Brazdă, 927

Sancta Maria, Sedes Sapientiae – Sfântă Maria, Scaunul Înţelepciunii. Invocă des pe Doamnă Noastră cu aceste vorbe; să-i copleşească pe copiii ei cu Adevărul adus de Cristos, în munca lor, în viaţa lor cu ceilalţi.
Brazdă, 607]]>
<![CDATA[Împrejurări dificile în viaţa conjugală]]> Mons. Escrivá de Balaguer a avut cuvinte de alinare pentru cei care treceau prin împrejurări dificile. I-a ajutat, cel puţin, să le depăşească, atunci când nu era omeneşte posibil să se găsească o soluţie. Acel interviu cu directoarea revistei Telva oferă o mostră foarte completă - care merită recitită - a atitudinii sale faţă de gama variată de situaţii care pot apărea în viaţa conjugală: munca femeii căsătorite, proiecţia sa socială, sensul vocaţional al căsătoriei, numărul de copii, sterilitatea cuplului, separarea soţilor, certurile şi divergenţele, conflictul între generaţii, educaţia în credinţă, orientarea copiilor, "căsătoria de probă", monotonia căminului, confortul şi sobrietatea etc. Probabil că este corect să admitem că lipseşte o singură întrebare, cea care i s-a pus la Sao Paulo, în mai 1974:

- Sunt astăzi, din păcate, multe familii compuse din persoane divorţate. Care ar trebui să fie atitudinea unui catolic fervent faţă de aceste familii şi faţă de copiii acestor familii?

- În primul rând, înţelegere, copiii mei. Nu obţinem nimic tratând rău oamenii. Dacă sunt suflete care au nevoie de ajutor, un sfat bun, un cuvânt afectuos, nu o să îi tratăm rău. Sunt bolnavi în spirit, ca şi cei care sunt bolnavi la minte sau la trup.

În primul rând: să nu îi trataţi rău.

În al doilea rând, dacă ei întreabă: ce crezi despre situaţia mea?, un răspuns clar: lamentabilă! Îmi pare foarte rău, dar este lamentabilă. De ce să minţim? Dar nu dispera, cu voia lui Dumnezeu se va putea îndrepta. Cum de obicei sunt probleme sentimentale şi sunt implicaţi copiii, este dificil. De multe ori, se rezolvă astfel de situaţii; şi, la sfârşitul vieţii, se rezolvă totdeauna.

Să nu îi trataţi rău niciodată. Clar? Iar pe copiii acestor persoane, ajutaţi-i în ceea ce puteţi. Să nu le fie ruşine, deşi aceste biete creaturi nu pot fi prea satisfăcute. Este un şoc imens, dar acesta este un motiv în plus să îi tratăm bine, cu afecţiune, cu un sentiment supranatural, şi ca să le arătăm că suntem creştini. Aşa cum suntem oameni, în primul rând; iar apoi suntem creştini. În primul rând, suntem oameni; iar apoi vine, cu Botezul, harul de a fi copii ai lui Dumnezeu. În viaţă, în relaţiile voastre cu oamenii, trebuie să se remarce aceste două calităţi: virtuţile omeneşti şi virtuţile supranaturale. Caracterul tău afectuos şi cordial, pentru că eşti o persoană delicată, şi, în plus, medicamentul supranatural al sfaturilor tale bune de creştin şi al exemplului tău personal.

Citat de Salvador Bernal, Însemnări despre viaţa Fondatorului Opus Dei, pag. 61-62]]>
<![CDATA[Novena bolnavilor]]> Autorul, pr. Francisco Faus, a scris novena mișcat de iubirea Fondatorului Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu), cu care a locuit la Roma (din octombrie 1953 până în iulie 1955) și mai târziu în Brazilia (în perioada mai-iunie 1974). Această dragoste filială, prin care l-a văzut mereu ca tată - Părintele - și devoțiunea pe care o avea - la fel ca alte mii de persoane - i-a împins să pregătească această publicație.

„M-am gândit că puteau ajuta multe persoane, în mod popular, simplu și accesibil, să cunoască învățăturile Sfântului Josemaría, și de asemenea să le ajute prin mijlocirea sa” a scris pr. Faus.

Novena a bolnavilor

Din ziua morţii sale, 26 iunie 1975, au început să sosească la sediul Prelaturii Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu), la Roma, din toate părţile lumii, relatări despre favorurile atribuite mijlocirii Mons. Josemaría Escrivá: convertiri, hotărâri de a practica temeinic credinţa creştină, vindecări, favoruri materiale... Este ecoul unei devoţiuni pe care Sfântul Scaun a calificat-o ca „un fenomen autentic de pietate populară”.

Vă oferim Novena a bolnavilor a Sfântului Josemaría Escrivá în format Kindle, epub și PDF.

Pr. Francisco Faus, s-a născut la Barcelona în 1931, este preot încardinat în Prelatura Opus Dei. Absolvent al Facultății de Drept în cadrul Universității din Barcelona, doctor la Facultate de Drept Canonic în cadrul Universității Sf. Toma de Aquin din Roma. Sfințit preot în 1955, locuiește din 1961 în Sao Paulo (Brazilia), unde desfășoară o intensă activitate de formare creștină și îndrumare spirituală cu studenți, profesioniști, preoți și seminariști. A publicat diferite lucrări de spiritualitate. ]]>
<![CDATA[Cine te-a învățat să mergi pe jos?]]> Părinte, am citit în Drum, că Sfânta Fecioară este calea pentru a merge la Isus, n-ați putea-o explica puțin?

Mi-ai putea zice-o tu mie, sunt sigur că mi-ai zice-o imediat.
Mi-ai da multe motive, nu?
Când ai început să mergi pe jos, cine mergea după tine, fiica mea?, așa... Mama mea...
Și dacă te clătinai, te lăsa să cazi pe pământ?

Da...

Nu! Te prindea înainte! Și vreodată, auzi, vreodată, dacă te-a lăsat vreodată să cazi, a fost ca să vezi că aveai nevoie de ea, (și îți dai seama) că nu puteai să mergi pe jos singură, că aveai nevoie de mama, nu?

Și de asemenea Sfânta Fecioară, uneori, dacă nu suntem evlavioși, ne lasă un pic să zicem, nu mari ofense Fiului Său, nu se va întâmpla dacă o iubim!, și apoi ne apropiem mai mult de Ea, ne prindem de îmbrăcămintea ei, și ne plimbăm, ne plimbăm liniștiți.

De aceea Ea este calea. Asta m-ai întrebat?]]>
<![CDATA[Date istorice despre Josemaría Escrivá]]> Cu prilejul de 17 mai, aniversarea beatificări lui Josemaría Escrivá, site-ul care îi este dedicat a publicat o serie de documente despre viața sa, despre începuturile lui Opus Dei și despre contextul politic al întemeierii sale.

Cu sprijinul Centrului de Documentare și Studii Josemaría Escrivá de Balaguer (CEDEJ), José Miguel Cejas răspunde la o serie de întrebări cu caracter istoric despre viața fondatorului Opus Dei și despre familia sa, despre originile Opus Dei, despre contextul politic și social în care s-a dezvoltat Opus Dei la începuturile sale, despre atitudinea lui Josemaría fața de războiul civil spaniol, fața de Franco și despre multe alte probleme.

Iată ansamblu fișelor puse la dispoziție de mai multe persoane pe site-ul Sfântului Josemaría.

INDEX TEMATIC

Familia Escrivá la Barbastro

1. Care era situație economică a familiei Escrivá?

2. Care a fost mediul socio-cultural al copilăriei lui Josemaría Escrivá?

Falimentul afacerii familiale

3. Care a fost cauza falimentului întreprinderii lor de familie?

4. Care era angajament pe care asociatul lor nu l-a respectat?

Întemeierea Opus Dei

5. Cum putem să ne asigurăm că Sf. Josemaría a întemeiat Opus Dei în 1928 când la acea dată Lucrarea nu avea nici un singur membru?

Începuturile lui Opus Dei

6. Cu ce dificultăţi s-a confruntat Opus Dei la începuturile sale?

7. Ce tip de persoane frecventa Sf. Josemaría la începuturile lui Opus Dei?

Atitudinea față de cea de-a doua Republică și insurecția militară

9. Care a fost atitudinea fondatorului Opus Dei față de cea de-a doua Republică?

10. A crezut într-o soluția de forță?

11. Care a fost atitudinea sa față de revolta militară din 18 iulie 1936?

Atitudinea față de generalul Franco

12. Care a fost atitudinea sa față de generalul Franco în timpul războiului?

Avatarurile războiului civil

13. A fost într-adevăr asasinat un preot care a fost confundat cu Sf. Josemaría?

14. Din ce motive a trebuit să se ascundă în timpul războiului? Cine l-a găzduit?

15. Ce legături au existat între Escrivá și doctorul Suils? Cum a ajuns să se ascundă într-o clinică psihiatrică?

16. Cum și-a asumat condiția sa de preot în timpul războiului?

17. Pentru ce s-a hotărât să fugă traversând Pirinei?

18. Cine a plătit cheltuielile lui Escrivá în timpul războiului și cine a pus la punct traversarea Pirineilor?

19. Cum au intrat în contact cu călăuzele?

20. Cine l-a ajutat să traverseze Pirineii? Ce sumă i s-a cerut pentru acest lucru?

21. Cine l-a însoțit în această traversare a Pirineilor? Cin făcea parte din Opus Dei și cine nu?

La Burgos

22. De ce fondatorul s-a instalat la Burgos?

23. A avut la Burgos contacte cu Franco sau cu membrii marcanți ai mișcării falangiste?

24. Cu cine și unde locuia la Burgos?

În fața acțiunilor organizate de franchiști

25. Cum a interpretat Sf. Josemaría acțiunile de represalii organizate de franchiști în timpul războiului?


Membrii Opus Dei în timpul războiului civil

26. Membrii Opus Dei au suferit persecuții sau represalii politice?

27. În care tabără au fost înrolați membrii Opus Dei?

28. De ce Falanga s-a opus lui Opus Dei în primii ani după război?

29. Cine l-a denunțat pe Escrivá Tribunalului pentru reprimarea comunismului și a franc-masoneriei? Care au fost urmările afaceri?

30. Ce gândea Escrivá despre Hitler și nazism?]]>
<![CDATA[Am descoperit credinţa catolică mulțumita căutării frumuseţii]]> După cum informează Gaudíum Press, artistul responsabil pentru proiectarea şi construcţia Templului Expiator al Sagrada Família din Barcelona, a vrut să aprofundeze gândirea Slujitorului lui Dumnezeu, Antoni Gaudí, pentru a-şi putea executa opera.

Atunci a cunoscut adevăratul sens al muncii sale şi adevărata frumuseţe. „Numele meu este Etsuro, care înseamnă „om fericit”, şi s-a împlinit: adevărata fericire este cea de acum când am întâlnit credinţa” a afirmat cu mândrie.

La conferinţa intitulată „Pe urmele lui Gaudí”, Sotoo a împărtăşit studenţilor drumul convertirii sale: „La început, am analizat cuvintele lui Gaudí, machetele lui Gaudí, dar a venit momentul în care a trebuit să realizez un proiect pe care nici măcar Gaudí nu şi-l imaginase şi nu-l proiectase”.

Artistul japonez a decis să încerce să înţeleagă viziunea arhitectului spaniol. „Am încercat să privesc în direcţia în care privea Gaudí. Însă. pentru asta trebuia să fiu unde era Gaudí, şi unde era Gaudí? Gaudí era în lumea credinţei. De aceea, pentru mine era firesc să vreau să intru în această lume a credinţei, pentru a cunoaşte mai mult, sau pentru a putea finaliza munca ce-mi fusese atribuită”.

Descoperirea credinţei catolice, care se bazează pe gândul Slujirii lui Dumnezeu, a satisfăcut pe deplin toate aşteptările artistului. „Din acel moment, viaţa mea a luat o altă întorsătură, am înţeles toate cuvintele, dar nu atât de limpede pe cât îmi doream”, a afirmat Sotoo.

Convertirea l-a ajutat pe sculptor să înţeleagă profunzimea spirituală pe care o vedea Antoni Gaudí în vocaţia artistică. Artistul japonez a reflectat asupra unei fraze binecunoscute a Slujitorului lui Dumnezeu „Arta este strălucirea adevărului: fără adevăr nu există artă”. Concluziile acestei reflectări au schimbat modul de a-şi înţelege activitatea: „Sunt un simplu arhitect, dar caut arta” a afirmat Sotoo. „A găsi adevărul este foarte greu, nu reuseşti întotdeauna. De aceea eu cred că nu există meseria de artist. Doar că cine caută arta, arta ca strălucire a luminii adevărului, probabil această persoană este mai aproape de artist”.

Slujitorul lui Dumnezeu şi cunoscutul arhitect catalan Antoni Gaudí, şi-a dedicat ultimii unsprezece ani din viaţă construcţiei Templului Espiator al Sagrada Família, pe care îl numea cu căldură „Catedrala Săracilor”. Trăia în atâta simplitate şi austeritate încât era pe punctul de a fi confundat cu un cerşetor în accidentul rutier care i-a cauzat moartea.

Slujitorul lui Dumnezeu asista zilnic la Euharistie şi ducea o viaţă de milostivie. Numeroasele sale opere, printre ele şi absida a Sagrada Família au fost declarate de UNESCO drept Patrimoniu al Umanităţii.]]>
<![CDATA[Avem o fetiță minunată]]> Scriu pentru a vă povesti o minune facută prin mijlocirea Sf. Josemaría. Timp de opt ani, eu și soția mea n-am reușit să avem copii. Am început să spun zilnic rugăciunea Sf. Josemaría de pe iconiță
cerând ajutorul său, iar acum, dupa câteva luni, avem o fetiță minunată, care este bucuria vieții noastre. Asta n-ar fi fost posibil fără mijlocirea Sfântului Josemaría.]]>
<![CDATA[Fericit în şcoala sa nouă]]> Sfântul Josemaría mi-a făcut multe favoruri. Cel mai mare a fost acela de a se îngriji de fiul nostru abia născut care era incurabil. Chiar pe acest copil am vrut să schimbe şcoala cu una care ar fi mai potrivită cu ideile noastre. Am vorbit cu directorul centrului, şi mi-a spus că pentru el nu ar fi o problemă, dar că Inspecţia Educaţiei nu permitea schimbări la jumătatea anului. Am mers la Delegaţie rugându-mă la iconiţa fondatorului lui Opus Dei. Am ajuns acolo, şi aproape fără să mă asculte, m-au trimis să vorbesc cu altă persoană. Aceasta mi-a spus mai mult sau mai puţin că nu înţelegea de ce o plictisim cu această cerere. Deci, în sfârşit n-am avut nici o problemă şi copilul este fericit în şcoala sa nouă. Poate fi şi paradoxul: o prietenă a mea a vrut să facă acelaşi lucru cu aceleaşi date, şi în colocviul cu inspectorul nu au autorizat-o. Sunt foarte mulţumită pentru această favoare.]]> <![CDATA[Descărcă novena muncii]]> De acum înainte, puteți descărca în format epub și kindle Novena în cinstea Sfântului Josemaría pentru a găsi un loc de muncă.

Destul de multe persoane îşi pierd locul de muncă şi trec prin multe dificultăţi pentru a-şi întreţine familia. Toţi ne putem apropia mai mult de perfecţiune în îndeplinirea atribuţiilor noastre zilnice. Sf. Josemaría Escrivá de Balaguer, sfântul muncii de zi cu zi, cum l-a numit Fericitul Ioan Paul al II-lea, este un eficient mijlocitor, înaintea lui Dumnezeu, pentru aceste intenţii.

În ultimele ani, multe persoane ne-au scris pentru a ne spune cum i-a ajutat întemeietorul Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu) să obţină un loc de muncă sau să lucreze mai bine.

Vă oferim un text al unei rugăciuni pe care o puteţi rosti timp de nouă zile, pentru a face novena muncii: epub, Kindle și pdf.]]>
<![CDATA[Ce au afirmat Papii despre Josemaría Escrivá?]]> Câţiva dintre Sfinţii Părinţi l-au cunoscut personal pe Sfântul Josemaría, alţii l-au cunoscut prin scrierile lui, dar toţi au recunoscut că fundatorul Opus Dei şi învăţăturile sale au contribuit la Biserica timpului său, cu aceste cuvinte:

Benedict al XI-lea: ”Cine l-a descoperit pe Cristos nu poate să nu îi aducă şi pe alţii la El, pentru că o mare bucurie nu rămâne ascunsă în interior, ci se împărtăşeşte şi cu ceilalţi. Aceasta este lucrarea la care ne cheamă Domnul, acesta este ”apostolatul de prietenie” pe care Sfântul Josemaría fondatorul Opus Dei, îl descrie ca fiind ”prietenie intimă, sacrificată, sinceră: de tu a tu, de inimă la inimă” (Brazdă, nr. 191). Fiecare creştin este invitat să fie prieten cu Dumnezeu, şi cu ajutorul harului Său, să îşi atragă prietenii către Cristos. Dragostea apostolică se transformă astfel într-o autentică pasiune, care se traduce în a comunica celorlalţi bucuria pe care o găsim în Isus. Din nou Sfântul Josemaría ne reaminteşte câteva cuvinte cheie pentru drumul nostru spiritual: ”Comuniune, uniune, dialog, confidenţă: Cuvânt, Pâine, Dragoste” (Drum, nr. 535), cuvinte mari care semnalează punctele importante ale drumului nostru spiritual”.

Ioan Paul al II-lea: ”Manifestare evidentă a Providenţei Divine este prezenţa continuă de-a lungul secolelor a femeilor şi bărbaţilor, credincioşi lui Cristos, care iluminează cu viaţa şi mesajul lor diverse epoci ale istoriei. Între aceste figuri de seamă, un loc important îl ocupă Josemaría Escrivá de Balaguer, care – după cum am subliniat şi cu ocazia beatificării sale – a amintit lumii contemporane chemarea universală la sfinţenie şi valoarea creştină pe care o poate dobândi activitatea profesională, în condiţiile obişnuite ale fiecărei persoane.”

Ioan Paul I: ”Escrivá de Balaguer, cu Evanghelia, învăţa în continuu: Cristos nu cere un pic de bunătate, ci multă bunătate. Dar vrea să ajungem la ea nu prin acţiuni extraordinare, ci prin fapte normale, deşi modul lor de realizare nu trebuie să fie comun. Acolo ”în mijlocul străzii”, la birou, în fabrică, ne sfinţim cu puţinul ce presupune îndeplinirea datoriilor cu responsabilitate, din iubire faţă de Dumnezeu, şi cu bucurie, în aşa fel încât munca să se transforme nu într-o ”tragedie cotidiană”, ci într-un ”zâmbet cotidian”.

Paul al VI-lea: ”În cuvintele sale am simţit vibraţia spiritului aprins şi generos al întregii Instituţii, născută în aceste timpuri ale noastre ca expresie a veşnicei tinereţi a bisericii. Considerăm cu o satisfacţie paternă tot ceea ce a făcut Opus Dei pentru instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu; dorinţa de a face bine, care-l ghidează; iubirea aprinsă pe care o are faţă de Biserică şi faţă de Capul ei Papa, care-l diferenţiază; zelul arzător pentru suflete, care-l împinge pe drumurile dificile şi anevoioase ale apostolatului de prezenţă şi mărturie în toate sectoarele vieţii contemporane”.

Pius al XII-lea: ”Era un adevărat sfânt, un om trimis de Dumnezeu pentru timpurile noastre”.]]>
<![CDATA[Sacramentul Penitenței]]> Spovedania este sacramentul iertării lui Dumnezeu. În El, spune Sfântul Josemaria, îl întâlnim pe Cristos care este "Tată și Mamă".]]> <![CDATA[25.9.2013]]> Vrei să vezi să menţii nestrămutat şi tare alegerea ta pentru viaţă? Dacă răspunzi în mod liber da la glasul lui Dumnezeu, plin de iubire, [...]]]> <![CDATA[25.9.1938]]> Începe exerciții spirituale. Câteva zile mai târziu, notează: "Monasterio de Santo Domingo de Silos, vísperas de la Dedicación de San Miguel Arcángel, 28 sep. de [...]]]> <![CDATA[Unde este înmormântat sfântul Josemaría?]]> Sfântul Josemaría este înmormântat în Biserica Sfânta Maria a Păcii din Roma, pe stradă Viale Bruno Buozzi, nr. 75]]> <![CDATA[Cum era Sf. Josemaría?]]> Ioan Paul al II-lea, în discursul său în faţa participanţilor la canonizare sf. Josemaría a spus că „a fost un sfânt de o mare umanitate. Toţi cei cu care s-a întâlnit, indiferent de cultura lor sau de statutul social, l-au simţit ca pe un tată, devotat în totalitate în slujirea altora [...] pentru că el era convins că fiecare suflet este o comoară minunată”.]]> <![CDATA[AUDIO]]> Descarcă rugăciunea Sf. Josemaría în mp3]]> <![CDATA[Contul de Twitter al Sf. Josemaría]]> @St_Josemaria este contul de Twitter al Sf. Josemaría. Vizitează contul de Twitter al Sf. Josemaría. ]]> <![CDATA[AUDIO]]> Roagă-te Îngerul Domnului cu Sf. Josemaría]]> <![CDATA[Drum: Bestseller al spiritualității]]> 999 de puncte de meditaţie – numărul este dictat de devoţiunea autorului faţă de Preasfânta Treime – „pentru a face să iasă la iveală vreun gând care să te mişte...]]> <![CDATA[Sunt chemat să fiu sfânt]]> „A fost pentru prima dată în viaţa mea când cineva mi-a spus că sunt chemat să fiu sfânt”. Mărturie a lui Chris Blunt, Illinois. ]]> <![CDATA[O carte în română despre Sf. Josemaría]]> La Editura "Presa Bună" a fost publicată prima traducere în limba română a unei cărţi despre Sfântul Josemaría. Autorul este Salvador Bernal şi titlul lucrării este Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. Însemnări despre viaţa fondatorului Opus Dei. ]]>